Autosøk: Holcus

Prydgras. A-Z Holcus mollis 'Variegata'. Krattlodnegras.
20 cm, kvitstripa, botndekke. Passiv. (1)


Autosøk på HOLCUS i latinske namn ga 1 treff.