Nautesundportalen

Velkommen
Welcome

Plantelister A:
Andre Plantar
Bregner, Lyng og Prydgras
Busker Tre Småplantar
Staudar
Katalog A:
Katalog A Tekstversjon
Katalog A Fotoversjon

Plantelister B:
Busker Tre Store
Rhododendron
Roser
Sommarblomster
Katalog B:
Katalog B Tekstversjon
Katalog B Fotoversjon

Ekstratenester:
Autosøk latinske slektsnamn
Autosøk norske plantenamn

Hagesaker:
Eksotiske Plantar
Hagar i inn- og utland
Hagen Min
Rhododendron frå frø
Rhododendron vitjingshagen

Fast informasjon:
Artsnamn og sortar
Hagebøker
Linker
Nye sortar
Stell av plantar

Busker og Tre (Småplantar) A-D

A-D E-H I-Z I-Z Neste
Utskrift av sideteksten Utskrift av sideteksten med foto

Prisgrupper: (1) kr 35,-    (2) kr 40,-    (3) kr 45,-    (4) kr 50,-   
Dette er for det meste småplantar dyrka i 9x9 cm potter for vidarekultur.
Eindel bør pottast opp i større potter og få ei beskytta overvintring den første vinteren,
mens andre kan plantast rett ut. Litt etter kor i landet det er.


Acer monspessulatum.
Europeisk lønneart, 6-8m. (4)

Buxus sempervirens 'Latifolia Maculata'.
Ein av dei beste broketblada buksbomsortar. Vert rundt 1,5 m. (3)
hv15177

Cornus alba 'Ivory Halo' Sibirkornell.
Nyare broketblada sort av sibirkornell som har ein meir kompakt veksemåte. Ca 150 cm høg. Raude greiner som har stor prydverdi om vinteren (4) (H7)
hv25671

Cornus alba 'Aurea' Gulblada sibirkornell
Gulblada sort av sibirkornell. Ca 2 m høg. Best bladfarge i sol. Fin kontrastplante som burde brukast meir. Nøysom. (4)
hv30509

Cotoneaster 'Queen of Carpets' Mispel.
Vintergrøn svært låg krypande mispel med kvite blomar i juni og raude bær om hausten. 20 cm høg. kr 70,-. (H3)

Deutzia compacta. Stjernetopp.
Sjeldan art med med kvite blomar i juli. Ca 1,5 m høg. Best på solrik lun vekseplass i sol. Kr 60,-
hv307123


A-D E-H I-Z I-Z Neste

Toppen