Nautesundportalen

Velkommen
Welcome

Plantelister A:
Andre Plantar
Bregner, Lyng og Prydgras
Busker Tre Småplantar
Staudar
Katalog A:
Katalog A Tekstversjon
Katalog A Fotoversjon

Plantelister B:
Busker Tre Store
Rhododendron
Roser
Sommarblomster
Katalog B:
Katalog B Tekstversjon
Katalog B Fotoversjon

Ekstratenester:
Autosøk latinske slektsnamn
Autosøk norske plantenamn

Hagesaker:
Eksotiske Plantar
Hagar i inn- og utland
Hagen Min
Rhododendron frå frø
Rhododendron vitjingshagen

Fast informasjon:
Artsnamn og sortar
Hagebøker
Linker
Nye sortar
Stell av plantar

Busker og Tre (Småplantar) I-P

Forrige A-D E-H I-Z I-Z Neste
Utskrift av sideteksten Utskrift av sideteksten med foto

Prisgrupper: (1) kr 35,-    (2) kr 40,-    (3) kr 45,-    (4) kr 50,-   
Dette er for det meste småplantar dyrka i 9x9 cm potter for vidarekultur.
Eindel bør pottast opp i større potter og få ei beskytta overvintring den første vinteren,
mens andre kan plantast rett ut. Litt etter kor i landet det er.


Ligustrum ovalifolium 'Aureum' Liguster.
Ligustrumkultivar med fint gulbrokete bladverk. Ca 2 m høg. Lun vekseplass. (4) (H2)
hv28936

Lonicera nitida 'Baggesens Gold'. Myrteleddved.
Vintergrøn lita buske med bladverk som er gult om sommaren og gulgrønt om vinteren. Ca 1 m høg. For gode strøk. (4) (H2)


Forrige A-D E-H I-Z I-Z Neste

Toppen