Nautesundportalen

Velkommen
Welcome

Plantelister A:
Andre Plantar
Bregner, Lyng og Prydgras
Busker Tre Småplantar
Staudar
Katalog A:
Katalog A Tekstversjon
Katalog A Fotoversjon

Plantelister B:
Busker Tre Store
Rhododendron
Roser
Sommarblomster
Katalog B:
Katalog B Tekstversjon
Katalog B Fotoversjon

Ekstratenester:
Autosøk latinske slektsnamn
Autosøk norske plantenamn

Hagesaker:
Eksotiske Plantar
Hagar i inn- og utland
Hagen Min
Rhododendron frå frø
Rhododendron vitjingshagen

Fast informasjon:
Artsnamn og sortar
Hagebøker
Linker
Nye sortar
Stell av plantar

Databasen

Velg gjerne ei av våre faste spørringer (SQL [Structured Query Language]) lenger nede på sida, der resultatet kjem opp i eit nytt vindauge, klart for utskrift, om ynskjeleg.
Denne sida inneheld meire 'sære' søk for spesielt interesserte!
Hugs å lukke vindauget etter spørringa, ellers vert det mange opne vindauge etterkvart.


Utskrifter av plantelister etter priskodar:

Spørring:  Priskode (1).

Plantar med priskode (1) (tekst).
Plantar med priskode (1) (tekst og foto).

Spørring:  Priskode (2).

Plantar med priskode (2) (tekst).
Plantar med priskode (2) (tekst og foto).

Spørring:  Priskode (3).

Plantar med priskode (3) (tekst).
Plantar med priskode (3) (tekst og foto).

Spørring:  Priskode (4).

Plantar med priskode (4) (tekst).
Plantar med priskode (4) (tekst og foto).

Spørring:  Spesialprisar.

Plantar med spesialprisar (tekst).
Plantar med spesialpris (tekst og foto).Utskrifter av plantelister etter farger:

Spørring:  Farge raud.

Plantar med raud farge (tekst).
Plantar med raud farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge orange.

Plantar med orange farge (tekst).
Plantar med orange farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge gul.

Plantar med gul farge (tekst).
Plantar med gul farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge grøn.

Plantar med grøn farge (tekst).
Plantar med grøn farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge blå.

Plantar med blå farge (tekst).
Plantar med blå farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge lilla.

Plantar med lilla farge (tekst).
Plantar med lilla farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge fiolett.

Plantar med fiolett farge (tekst).
Plantar med fiolett farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge rosa.

Plantar med rosa farge (tekst).
Plantar med rosa farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge purpur.

Plantar med purpur farge (tekst).
Plantar med purpur farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge kvit.

Plantar med kvit farge (tekst).
Plantar med kvit farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge grå.

Plantar med grå farge (tekst).
Plantar med grå farge (tekst og foto).

Spørring:  Farge broka - broket.

Plantar broka (tekst).
Plantar broka (tekst og foto).Utskrifter av plantelister for fotografen:

Spørring:  Fotograf 1.

Plantar med hv-foto (tekst).
Plantar med hv-foto (tekst og foto).

Spørring:  Fotograf 2.

Plantar utan hv-foto (tekst).

Spørring:  Fotograf 3.

Liste over hv-fotonummer med plantenavn (tekst).

Spørring:  Fotograf 4.

Plantar med eksterne foto (tekst).
Plantar med eksterne foto (tekst og foto).

Spørring:  Fotograf 5.

Plantar heilt utan foto (tekst).Utskrifter av plantelister for gartnaren:

Spørring:  Gartnar 1.

Plantar med norsk namn (tekst).
Plantar med norsk namn (tekst og foto).

Spørring:  Gartnar 2.

Plantar utan norsk namn (tekst).
Plantar utan norsk namn (tekst og foto).

Spørring:  Gartnar 3.

Plantar markert som utseld (tekst).
Plantar markert som utseld (tekst og foto).

Spørring:  Gartnar 4.

Plantar markert som passiv (tekst).
Plantar markert som passiv (tekst og foto).

Spørring:  Gartnar 5.

Primære salgsplantar (tekst).
Primære salgsplantar (tekst og foto).

Spørring:  Gartnar 6.

Diverse salgsplantar (tekst).
Diverse salgsplantar (tekst og foto).Systemvedlikehald:

Spørring:  System 1.

Primærplantar utan priskode eller pris (ufullstendige postar).

Spørring:  System 2.

Plantar utan botanisk namn (ufullstendige postar).

Spørring:  System 3.

Plantar utan omtale (ufullstendige postar).

Spørring:  System 4.

Oppdatering av søketabellen.

Spørring:  System 5.

Status NPdB (Nepeta Paradisea Digitalis Bellis).

Spørring:  System 6.

Opptelling søketabellen (tekst).
Opptelling søketabellen (tekst og foto).Toppen
hv13085.jpg
hv11004.jpg
hv12105.jpg
hv12809.jpg
hv10625.jpg
hv11009.jpg
hv12069.jpg
hv12917.jpg