Nautesundportalen

Velkommen
Welcome

Plantelister A:
Andre Plantar
Bregner, Lyng og Prydgras
Busker Tre Småplantar
Staudar
Katalog A:
Katalog A Tekstversjon
Katalog A Fotoversjon

Plantelister B:
Busker Tre Store
Rhododendron
Roser
Sommarblomster
Katalog B:
Katalog B Tekstversjon
Katalog B Fotoversjon

Ekstratenester:
Autosøk latinske slektsnamn
Autosøk norske plantenamn

Hagesaker:
Eksotiske Plantar
Hagar i inn- og utland
Hagen Min
Rhododendron frå frø
Rhododendron vitjingshagen

Fast informasjon:
Artsnamn og sortar
Hagebøker
Linker
Nye sortar
Stell av plantar

Hagar i inn- og utland

Hageoversikt

1. Hagen på Langøy.


Denne fine og innhaldsrike hagen til Atle Fjæreide og Johanne Myksvoll ligg på Langøy like vest for Sotra. At hagen berre er 3-4 år skulle ein ikkje tru når ein ser allt arbeid som er utført og kor fint plantane allereie har vakse seg til.

Her finn du mange slags staudar og nye vert stadig prøvd ut.

Det same gjeld også med roser. Desse stod veldig fint sommaren 08 då desse bileta vart tekne.

Den bratte men, fint tilplanta skråninga på framsida er eit kapittel for seg. Noko slikt skulle andre prøvd også.

Langoeyhagen_0385.jpg

Langoeyhagen_0387.jpg

Langoeyhagen_0388.jpg

Langoeyhagen_0391.jpg

Langoeyhagen_0399.jpg

Langoeyhagen_0400.jpg

Langoeyhagen_0402.jpg

Langoeyhagen_0405.jpg

Langoeyhagen_hv25118.jpg

Langoeyhagen_hv25119.jpg

Langoeyhagen_hv25132.jpg

Langoeyhagen_hv25147.jpg

Langoeyhagen_hv25151.jpg

Langoeyhagen_hv25159.jpg

Langoeyhagen_hv27670.jpg

Langoeyhagen_hv27678.jpg

Langoeyhagen_hv27686.jpg

Langoeyhagen_hv27690.jpg

Langoeyhagen_hv27722.jpg


Hageoversikt Toppen