Nautesundportalen

Velkommen
Welcome

Plantelister A:
Andre Plantar
Bregner, Lyng og Prydgras
Busker Tre Småplantar
Staudar
Katalog A:
Katalog A Tekstversjon
Katalog A Fotoversjon

Plantelister B:
Busker Tre Store
Rhododendron
Roser
Sommarblomster
Katalog B:
Katalog B Tekstversjon
Katalog B Fotoversjon

Ekstratenester:
Autosøk latinske slektsnamn
Autosøk norske plantenamn

Hagesaker:
Eksotiske Plantar
Hagar i inn- og utland
Hagen Min
Rhododendron frå frø
Rhododendron vitjingshagen

Fast informasjon:
Artsnamn og sortar
Hagebøker
Linker
Nye sortar
Stell av plantar

Hagar i inn- og utland

Hageoversikt

21. Sheffield Park Garden.


Vatn er ein viktig del av denne hagen som består av 4 store dammar med små elvar/fossar imellom.

Hagen er også kjend for sine vakre haustfargar. Sumptre/Nyssa og raudeik er planta for å gje mest mogleg haustfarge.

Du finn mange andre treslag også, mellom anna store redwoodtre og sumpsypress.

Ved den øverste dammen fin du eit kjempeeksemplar av Pinus radiata som er ei furuart frå Kalifornia.

Her er det også mykje rhododendron, så her håpar eg å kome attende eingong under blomstringa.

Slik såg anlegge ut ein fin solrik dag i begynnelsen av oktober.


Meir informasjon finn du her: Sheffield Park Garden.


Her er vår fotoserie - alle foto dagsett 08.10.2009.
( 22 foto av Jan Valle og Håkon Vangsnes).

Sheffield 3037

Sheffield 0036

Sheffield 3040

Acer palmatum
Sheffield 3057

Picea spinulosa
Sheffield 3068

Sheffield 3070

Cedrus libani "Glauca Pendula"
Sheffield 0095

Sheffield 0100

Sheffield 0108

Sheffield 3117

Sheffield 3121

Sheffield 3126

Sheffield 0126

Sheffield 3138

Trachycarpus fortunei
Sheffield 3152

Magnolia sp.
Sheffield 3156

Sciadopitys verticillata
Sheffield 0161

Sheffield 0163

Sheffield 3180

Sheffield 3187

Sheffield 0178

Sheffield 3188


Hageoversikt Toppen