Nautesundportalen

Velkommen
Welcome

Plantelister A:
Andre Plantar
Bregner, Lyng og Prydgras
Busker Tre Småplantar
Staudar
Katalog A:
Katalog A Tekstversjon
Katalog A Fotoversjon

Plantelister B:
Busker Tre Store
Rhododendron
Roser
Sommarblomster
Katalog B:
Katalog B Tekstversjon
Katalog B Fotoversjon

Ekstratenester:
Autosøk latinske slektsnamn
Autosøk norske plantenamn

Hagesaker:
Eksotiske Plantar
Hagar i inn- og utland
Hagen Min
Rhododendron frå frø
Rhododendron vitjingshagen

Fast informasjon:
Artsnamn og sortar
Hagebøker
Linker
Nye sortar
Stell av plantar

Hagar i inn- og utland

Hageoversikt

29. Wisley 4 - Prøvefeltet.


Wisley ligg i Surry like sør for London og er det Britiske hageselskapets sin hage.

Prøvefeltet Portsmouth Field er vel verd eit besøk. Her vert mange slags plantar prøvd ut. Fleirårige vert vurdet over fleire år. Dei beste sortane får utmerkinga Award of garden merit (AGM) Nedanfor ser du eindel av sortane på prøvefeltet i oktober 2009.

Meir informasjon finn du her: RHS Garden Wisley.

Sjå også: Link over planteforsøk på Wisley.

23 foto av Jan Valle og Håkon Vangsnes datert 11.10.2009:


Wisley4 0480

Celosia.
Wisley4 0417

Amaranthus.
Wisley4 0429

Dahlia "Pooh".
Wisley4 3867

Wisley4 0636

Chrysanthemum.
Wisley4 0446

Cobaea scandens alba.
Wisley4 0645

Dahlia "Twyning`s Smartie".
Wisley4 3886

Delphinium.
Wisley4 0422

Wisley4 0666

Wisley4 0476

Cortaderia.
Wisley4 0643

Alstromeria.
Wisley4 0442

Delphinium.
Wisley4 0637

Dahlia "Honka".
Wisley4 0665

Wisley4 3873

Dahlia Wills Carousel.
Wisley4 0475

Wisley4 0655

Wisley4 0659

Dahlia "Woodbridge".
Wisley4 3892

Wisley4 0416

Wisley4 0464

Wisley4 0634


Hageoversikt Toppen