Nautesundportalen

Velkommen
Welcome

Plantelister A:
Andre Plantar
Bregner, Lyng og Prydgras
Busker Tre Småplantar
Staudar
Katalog A:
Katalog A Tekstversjon
Katalog A Fotoversjon

Plantelister B:
Busker Tre Store
Rhododendron
Roser
Sommarblomster
Katalog B:
Katalog B Tekstversjon
Katalog B Fotoversjon

Ekstratenester:
Autosøk latinske slektsnamn
Autosøk norske plantenamn

Hagesaker:
Eksotiske Plantar
Hagar i inn- og utland
Hagen Min
Rhododendron frå frø
Rhododendron vitjingshagen

Fast informasjon:
Artsnamn og sortar
Hagebøker
Linker
Nye sortar
Stell av plantar

Hagar i inn- og utland

Hageoversikt

3. Fuchsiahagen på Skodvin.


Du skal leite lenge for å finne finare fucksiaplantar enn hjå Arnild og Svein Seljelid på Skodvin i Lindås.

Plantane får sitt daglege stell og dette viser att på frodigheit og blomsterrikdom.

Her vil du også finne mange sortar sommarblomar og eindel staudar.

Fucksiplantane er på sitt beste på ettersommaren/haust.


Fuchsia Walz Jubelteen.
Skodvin hv14317

Fuchsia fulgens Variegata.
Skodvin hv14322

Fuchsia Bernisser Hardy.
Skodvin hv14324

Skodvin hv14325

Skodvin hv14326

Skodvin hv14342

Arnhild Seljelid med sin hengepetunia Arnhild.
Skodvin hv14343

Skodvin hv14348

Fuchsia Celia Smedly.
Skodvin hv14350

Skodvin hv27135

Skodvin hv27145

Mecadonia Early Yellow.
Skodvin hv27147

Skodvin hv27151

Skodvin hv27155

Skodvin hv27157

Skodvin hv27159

Skodvin hv27163

Skodvin hv27169

Skodvin hv27178

Fuchsia Pink Galore.
Skodvin hv27197

Skodvin hv27199

Skodvin hv27202

Skodvin hv27205

Fuchsia Tom West.
Skodvin hv27213

Felicia ammelloides.
Skodvin hv27221

Skodvin hv27244

Skodvin hv27245

Skodvin hv27246

Skodvin hv27266

Fuchsia Genii.
Skodvin hv27280


Hageoversikt Toppen