Nautesundportalen

Velkommen
Welcome

Plantelister A:
Andre Plantar
Bregner, Lyng og Prydgras
Busker Tre Småplantar
Staudar
Katalog A:
Katalog A Tekstversjon
Katalog A Fotoversjon

Plantelister B:
Busker Tre Store
Rhododendron
Roser
Sommarblomster
Katalog B:
Katalog B Tekstversjon
Katalog B Fotoversjon

Ekstratenester:
Autosøk latinske slektsnamn
Autosøk norske plantenamn

Hagesaker:
Eksotiske Plantar
Hagar i inn- og utland
Hagen Min
Rhododendron frå frø
Rhododendron vitjingshagen

Fast informasjon:
Artsnamn og sortar
Hagebøker
Linker
Nye sortar
Stell av plantar

Hagar i inn- og utland

Hageoversikt

42. Nygårdsparken i Bergen.


Nygårdsparken ligg på eit høgdedrag mellom bydelane Nygård og Møhlenpris og er Bergens viktigaste grøne lunge.

Parken vart etablert i 1880 åra og er på vel 70 dekar. Dette er eit parkanlegg av type engelsk landskapspark med sine slyngande grusvegar og damanlegg med bruer over.

Varmekjære lauvtre trivst godt her. Bøk og lind dominerer, men også fleire slags bartre finn du her, og sjølvsagt rhododendron.

15 foto av Håkon Vangsnes dagsett 31.08.2011:


Nygård 09263

Nygård 09268

Nygård 09273

Nygård 09275

Nygård 09276

Nygård 09279

Nygård 09285

Nygård 09286

Nygård 09291

Nygård 09292

Nygård 09466

Nygård 09471

Nygård 09475

Nygård 09476

Nygård 09484


Hageoversikt Toppen