Nautesundportalen

Velkommen
Welcome

Plantelister A:
Andre Plantar
Bregner, Lyng og Prydgras
Busker Tre Småplantar
Staudar
Katalog A:
Katalog A Tekstversjon
Katalog A Fotoversjon

Plantelister B:
Busker Tre Store
Rhododendron
Roser
Sommarblomster
Katalog B:
Katalog B Tekstversjon
Katalog B Fotoversjon

Ekstratenester:
Autosøk latinske slektsnamn
Autosøk norske plantenamn

Hagesaker:
Eksotiske Plantar
Hagar i inn- og utland
Hagen Min
Rhododendron frå frø
Rhododendron vitjingshagen

Fast informasjon:
Artsnamn og sortar
Hagebøker
Linker
Nye sortar
Stell av plantar

Hagar i inn- og utland

Hageoversikt

52. Dawyck Botanic Garden.

Omtale:

Dawyck botaniske hage er ein del av Edinburgh botanisk hage og ligg sør for Edinburgh.
Denne hagen inneheldt først og fremst mange treslag. Tidlegare vart mange nye og ukjente treslag frå det nordvestlege USA og Canada planta ut her.

Om våren er blomstringa rik av Meconopsis , Trillium og Primula og andre staudar som trivst under skogbotnforhold. Mange fine eksemplar av rhododendronarter er her også, så her håpar eg å komme tilbake ein gong under blomstringa.

Den kjende søyleforma av bøk Fagus sylvatica ‘Dawyck’ oppstod her i 1850.

Meir informasjon finn du her: Dawyck Botanic Garden.

30 foto Jan Valle og Håkon Vangsnes dagsett 10.10.2012.


Dawyck 0147

Dawyck 0186

Dawyck 0200

Dawyck 05548

Dawyck 05560

Berberis morrisonensis
Dawyck 05570

Dawyck 0205

Dawyck 0228

Dawyck 05610

Dawyck 05616

Spirea micrantha
Dawyck 05575

Dawyck 0231

Dawyck 0236

Dawyck 05626

Dawyck 05639

Sorbus harrowiana
Dawyck 05656

Dawyck 0246

Dawyck 05516

Dawyck 05644

Dawyck 05651

Dryopteris wallichiana
Dawyck 05700

Dawyck 05532

Dawyck 05537

Dawyck 05659

Dawyck 05664

Colchicum sp.
Dawyck 05646

Dawyck 05685

Dawyck 05690

Dawyck 05547

Dawyck 05540


Hageoversikt Toppen