Nautesund Plantesalg Katalog A - Primære plantar - Tekstversjon


-----------------------------------

P. Primære plantar

-----------------------------------

P1. Andre plantar.

Prisgrupper: (1) kr 35,-    (2) kr 40,-    (3) kr 45,-    (4) kr 50,-   

Clematis alpina 'Stolwijk Gold' Alpeklematis
Første gulblada klematis. 2-2,5m.Blå. Blomstring mai- juni. Sol-havskugge. kr. 80

Cordyline australis. Palmelilje.
Eksotisk plante for utandørsbruk om sommaren. Kjøleg overvintring. kr. 100

Lobelia richardsonii.
Kraftigveksande hengelobelia med lyseblå blomar. Er den beste sorten av hengelobelia og som har lengst blomstring. Lett og overvintre. (2)


-----------------------------------

P2. Bregner, Lyng og Prydgras.

P2.1 Bregner.

Prisgrupper: (1) kr 35,-    (2) kr 40,-    (3) kr 45,-    (4) kr 50,-   

Matteucchia strutioptheris. Strutsevengebregne.
1 m. (4)

Onoclea sensibilis. Perlebregne.
50 cm. (4)


P2.2 Lyng.

Alle lyngsortar i 1 liter potte. Pris: kr 70 pr stk.

Beklagar, ingen postar vart funne!

P2.3 Prydgras.

Briza media 'Russells' Hjertegras
Broketblada form av hjertegras. 45 cm. juli-august. Snitt/tørking. Best på drenert vekseplass i sol. (3)

Calamagrotis x acutiflora 'Overdam'.
Kvitstripa gras, 1m. (3)

Carex elata 'Aurea' Starr
Fint gulblada gras som vert rundt 50 cm høgt. For sol-halvskugge. På tørre plassar, best i halvskugge. Likar fuktig jord. Fin saman med blå iris eller andre blåe blomar. Kr. 55,-

Carex morrowii 'Ice Dance'. Japanstarr.
Ein av dei beste gras som står fint heile året. Kvitstripa, 40 cm. (3)

Carex muskingomensis. Skråningsstarr.
Dekorativt gras som høver godt som botndekke. For sol eller skugge. Ca 60cm høgt. Brunraude blomsterstandar frå juli. Fuktig vekseplass. Bladverket har ein fin lysegrøn farge. (3)

Carex siderosticha. 'Variegata'.
Fint kvitstripa gras for halvskugge, godt til botndekke, 20 cm. (4)

Dactylis glomerata 'Variegata'
Gras med kvitstripa bladverk. Rundt 60 cm. Sol-halvskugge. Vanleg jord. (3)

Festuca glauca 'Intense Blue'. Blåsvingel.
Tue med blågrått bladverk. Ca 30 cm. For solrik tørr vekseplass. Prøv den saman med Sedum spurium "Purpurteppic" (3)

Helictotrichon sempervivens. Stålhavre.
60 cm, delvis vintergrøn, tuedannande, fin kontrastplante. (4)

Leymus arenarius Strandrug
Eit av dei beste gras med blågrått bladverk, men må plantast med omtanke då det spreier seg lett. Veldrenert vekseplass i sol - halvskugge. Rundt 1 meter høgt. (4)

Luzula sylvatica 'Marginata'.
Fint skuggetolande gras, botndekke, 30 cm. (3)

Miscanthus 'Malepartus'. Silkekinagras.
160 cm. Raudlege aks. September – oktober. Ein av dei beste/tidlegaste kultivarar for norske forhold. (4)

Miscanthus x giganteus Elefantgras
Kraftigveksande prydgras for gode strøk. Mørkegrøne blad med kvit midtstripe. 2-3 m kr 80,-

Molinia caerulea 'Variegata'.
Kvitstripa gras, 40 cm. (2)

Phalaris arundinacea 'Picta'. Kvitstripa strandrør.
Kvitstripa strandrør, 150 cm, kraftig vekst. (2)

Phalaris arundinacea 'Tricolor' Strandrør.
Kvitstripa kultivar med litt rosa innslag i bladverket. Nøysom plante for sol og halvskugge. Rundt 1 m høg. (3)

Spartina michauxiana 'Aureomarginata'.
Lange hangande blad med gule striper. Fine haustfargar. 150 cm. (4)


-----------------------------------

P3. Busker og tre (småplantar). A-Z

Prisgrupper: (1) kr 35,-    (2) kr 40,-    (3) kr 45,-    (4) kr 50,-   

Dette er for det meste småplantar dyrka i 9x9 cm potter for vidarekultur. Eindel bør pottast opp i større potter og få ei beskytta overvintring den første vinteren, mens andre kan plantast rett ut. Litt etter kor i landet det er.

Acer monspessulatum.
Europeisk lønneart, 6-8m. (4)

Buxus sempervirens 'Latifolia Maculata'.
Ein av dei beste broketblada buksbomsortar. Vert rundt 1,5 m. (3)

Cornus alba 'Ivory Halo' Sibirkornell.
Nyare broketblada sort av sibirkornell som har ein meir kompakt veksemåte. Ca 150 cm høg. Raude greiner som har stor prydverdi om vinteren (4) (H7)

Cornus alba 'Aurea' Gulblada sibirkornell
Gulblada sort av sibirkornell. Ca 2 m høg. Best bladfarge i sol. Fin kontrastplante som burde brukast meir. Nøysom. (4)

Cotoneaster 'Queen of Carpets' Mispel.
Vintergrøn svært låg krypande mispel med kvite blomar i juni og raude bær om hausten. 20 cm høg. kr 70,-. (H3)

Deutzia compacta. Stjernetopp.
Sjeldan art med med kvite blomar i juli. Ca 1,5 m høg. Best på solrik lun vekseplass i sol. Kr 60,-

Hedera colchica 'Sulphur Heart'.
Dekorativt bladverk. 2-4m. God til botndekke. (4) (H2)

Humulus lupulus 'Aureus'.
Gulblada humle. Best i full sol. 3-6 m. (4) (H7)

Hydrangea arborescens 'Anabelle' Vierhortensia
Flott plante med lang blomstringstid. Kvite blomar i store skjermar i juli - august. Ca 1 meter høg og 1,5 meter brei. Best i fuktig kalkfattig jord. Kr 70,- (H5)

Ligustrum ovalifolium 'Aureum' Liguster.
Ligustrumkultivar med fint gulbrokete bladverk. Ca 2 m høg. Lun vekseplass. (4) (H2)

Lonicera nitida 'Baggesens Gold'. Myrteleddved.
Vintergrøn lita buske med bladverk som er gult om sommaren og gulgrønt om vinteren. Ca 1 m høg. For gode strøk. (4) (H2)

Sorbus reducta Dvergrogn.
Flott rogneart som vert ca 40 cm. Raudrosa frukter om hausten. Fin raud haustfarge. Fjellhage. Best bladfarge i sol. (4) (H6)


-----------------------------------

P4. Iris A-Z.

Prisgruppe (4) kr 50,- for alle.
Irispakke: 10 stk assortert, Låge, Middels høge og Høge kr 400,-.

P4.1 Iris, låge.

Beklagar, ingen postar vart funne!

P4.2 Iris, middels.

Beklagar, ingen postar vart funne!

P4.3 Iris, høge.

Beklagar, ingen postar vart funne!

-----------------------------------

P5. Sommarblomster - Småplantar.

Denne kategorien må diverre utgå i årets sortiment!

-----------------------------------

P6. Staudar A-Z.

Prisgrupper: (1) kr 35,-    (2) kr 40,-    (3) kr 45,-    (4) kr 50,-   

Acanthus mollis Akantus
Særeigen staude på rundt 1 m. Dekorativ som bladplante og gjer seg godt som solitær. Blomstring med kvite aks i august-september. Dette er ein staude for gode strøk på solrik vekseplass i næringsrik jord. (4)

Achillea ptarmica 'The Pearl'. Nyseryllik.
Kvit fylt 70 cm. Juli-august. Rabatt.Snitt. (2)

Aconitum 'Ivorine'. Tyrihjelm.
Kvit 60 cm. Juli-august. (3)

Aconitum x cammarum 'Bicolor'. Prakthjelm.
150cm, blå/kvit, snitt. Juli-august. (4)

Aconitum x cammarum 'Bressingam Spire'. Prakthjelm.
Blålilla. 1m. Juli-september. Snitt. (3)

Aegopodium podagraria 'Variegata'. Skvallerkål.
Broketblada form av skvallerkål. Ein av dei finaste broketblada staudar, men må haldast under kontroll. Fin i potter. Ca 25 cm høg. (3)

Agaphantus hybrid. Skjermlilje.
Skjermlilje som har vist seg hardfør her. Ein av dei finast plantar for ettersommaren. Blå 40 cm. Kan og dyrkast i potter. (4)

Agastache 'Blue Fortune'.
Blåfiolett,70 cm, juli- september. Fin staude for drenert vekseplass i sol. (3)

Allium narcissiflorum. Klokkeløk.
15 cm rosa. Juni. (3)

Allium wallichii. Prydløk.
Kuleforma lilla blomar i juli-august, 50 cm. (3)

Amsonia tabernaemontana.
Blå 60 cm.Juli-august. (3)

Anemone nemorosa 'Robinsoniana' Kvitveis.
Kvitveiskultivar med lys lavendelblå blomar i april-mai. Skogbotnplante for jord som ikkje tørkar ut. Ca 15 cm.Visnar ned etter blomstring. Halvskugge. (4)

Anemone nemorosa 'Vestal'. Fylt kvitveis.
Kvitveiskultivar med fylte blomar i aril - mai. For vekseplass som ikkje tørkar ut. Ca 15 cm. Halvskugge. Visnar ned etter blomstring. (4)

Anemone ranunculoides 'Pleniflora'. Fylt gulveis.
Halvfylte gule blomar. April-mai.For jord som ikkje tørkar ut. Fin skogbotn plante. Halvskugge.Visnar ned etter blomstring. Ca 15 cm høg. (4)

Anemone tomentosa 'Robutissima'. Filtsymre.
100cm lysrosa, juli-september. Den beste haustanemone. Sol - halvskugge i vanleg jord. Kr 60,-

Anthericum liliago. Sandlilje
Kvite blomar i juni - juli. Ca 40 cm. Solrik vekseplass i lett sandblanda jord. (3)

Aquilegia vulgaris 'Leprechaun Gold' Akeleie
Kultivar med gulmarmorert bladverk og lillablå blomar i mai - juni. Rundt 60 cm høg. Planteavstand 40 cm. Vanleg jord i sol - halvskugge. (3)

Arnica sacalinensis. Sakalinsolblom.
40 cm, juni-juli, orangegul. (2)

Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'. Malurt.
Sølvaktig 50 cm. God kontrastplante. (3)

Artemisia vulgaris 'Oriental Limelight' Malurt.
Sort av malurt med gulbroka bladverk. Ca 80 cm. Fin kontrastplante for sol - halvskugge. blomsterstenglar bør fjernast for å få finast plante. Også fin i samplanting med sommarblomar. (3)

Aruncus 'Kneiffii' Skogskjegg
Kultivar med tynne oppdelte blad og nikkande kvite blomar i juni - juli. Ca 70 cm. For jamt fuktig vekseplass i sol - halvskugge. Planteavstand ca 40 cm. (4)

Aruncus aethifolius. Koreaskjegg.
Kvit 25 cm. Juni - juli. (2)

Aruncus dioicus. Skogskjegg.
Kremkvit. 150 cm. Juni - juli. Solitær. Hardfør og langliva. Toler skugge. (2)

Aster 'Little Carlow'.
Riktblomstrande kultivar. Blomstring september - oktober. Ca 90 cm. (3)

Aster dumosus 'Early Blue'. Buskaster.
Blå 30 cm, august–oktober. Tidleg riktblomstrande sort. (3)

Aster x fricartii 'Mønch'.
Lavendelblå 70 cm, september -oktober. Blomsterrik. (3)

Aster x hervey
Fin og lite brukt asterssort. Går også under namnet Aster macrophyllus 'Twilight' Blåfiolette blomar i august-september. 70 cm. For vanleg jord i sol. (4)

Astilbe 'Inshriach Pink'.
Lys rosa, 30 cm . Juli-august. (3)

Astilbe 'Sprite'. Makinoispir.
25 cm, lys rosa, juli-august, mørkt, blankt bladverk. (3)

Astilbe arendsii 'Anita Pfeiffer'. Arendspir.
60 cm, rosa. Juli-august. (3)

Astilbe arendsii 'Bonn'. Arendspir.
60 cm rosa.Juli-august. (3)

Astilbe arendsii 'Diamant'. Arendspir.
60 cm, kvit. Juli-august. (3)

Astilbe arendsii 'Fanal'. Arendspir.
Raud, 60 cm. Juli-august. (3)

Astilbe chinensis 'Pumila'. Kinaspir.
30 cm, lillarosa, august-september. Verdifull, seintblomstrande astilbe, god botndekkeplante. (3)

Astilbe chinensis 'Serenade'. Kinaspir.
Rosa. 50 cm. August - september. (4)

Astilbe chinensis 'Superba'. Kinaspir.
110 cm, lillarosa, snitt. August-september. (4)

Astilbe dunkellacks. Kinaspir.
Lillarosa. 50 cm. August - september. (3)

Astilbe japonica 'Elisabeth van Veen'.
Lillaraud, 50 cm. Juli-august. (4)

Astilbe taquetii 'Superba'.
Solrikt eller delvis skugge. Fiolett. 120 cm, August - September. Ein av dei siste Astilbene som blømar. (4)

Astilboides tabularis. Skjoldbronseblad.
Kremkvit 80 cm,juni-juli. God plante for fuktige plassar. kr 60,-

Astrantia major 'Lars'. Stjerneskjerm.
Lillaraud, 70 cm. Juli-august. (3)

Astrantia major 'Sunningdale Variegated'. Broketblada stjerneskjerm.
Kultivar av stjerneskjerm med kvitbrokete blad. Lys rosa blomar i juni - juli. Ca 50 cm. Best bladfarge i sol og fuktig jord. (4)

Azorella trifurcata. Gummipute.
Fin teppedannande grøn plante. 5 cm. (3)

Bergenia 'Abendglut'. Bergblom.
Raudlilla halvfylt. 25 cm. April – mai. Nøysom plante med godt dekkevne. (3)

Bergenia 'Bressingham White'. Bergblom.
Kvit. 30 cm. April - mai. Vintergrøn. (4)

Brunnera macrophylla 'Jack Frost'. Forglemmegeisøster.
30 cm. Blå. Mai – juni. Dekorativt sølvmarmorert bladverk. kr 70,-

Brunnera macrophylla 'King's Ransom' Forglemegeisøster.
Kultivar med sølvmarmorerte blad med kvit kant. Blå blomar i mai-juni.40 cm. kr 70,-

Brunnera macrophylla 'Looking Glass'. Forglemmegeisøster.
Kultivar som får sølvfarga bladverk. Mutasjon av "Jack Frost" Blå blomar i april - mai. Ca 45 cm høg. For tørre plassar i skugge eller meir solrike plassar i fuktig jord. kr 80,-

Brunnera macrophylla. Forglemmegeisøster.
Blå 40 cm. Mai-juni. (4)

Bupthalmum salicifolium. Pil-lysauge.
Gul 40 cm. Juni-september. (2)

Caltha leptosepala. Bekkeblom.
Fin art med lang blomstring. Kvit. Ca 30 cm. For fuktig vekseplass. (4)

Caltha palustris 'Alba'. Kvit bekkeblom.
Kvit 25 cm, april-mai. Fin plante for våte plassar. (4)

Campanula 'E. H. Frost'. Stjerneklokke.
Kvit med blå midt. 15 cm. Juni – juli. Fjellhage. (3)

Campanula 'Sarastro'. Prikk-klokke.
Djup lilla. 40 cm. Juli - august. (4)

Campanula cochlearifolia. Småklokke.
Ein av dei finaste og villigaste campanularter. Spreier seg godt. Ca 10 cm. Blå. Juni - juli. (3)

Campanula glomerata. Toppklokke.
Blåfiolett 40 cm, juni-juli. Villeg og hardfør staude som spreier seg. Kan brukast til forvilling og plenkant. (3)

Campanula persicifolia Fagerklokke
Hardfør og villeg staude. Blå. 80 cm. Juli-august. Sol-halvskugge. (3)

Campanula posharskyana 'Stella'. Stjerneklokke.
15 cm, blå, juni-juli. Fin i mur. (2)

Campanula punctata. Prikk-klokke.
Rosa m .flekkar. 60 cm. Juni-juli. (3)

Campanula ‘Samantha’
Fin nyare kultivar av campanula. Blåe oppovervendte klokker med lysare senter. 25 cm. Blomstring i juni-august. Kutt plantane tilbake etter blomstring, dette gir betre gjenblomstring. Best blomstring i sol og lett jord. (3)

Chamaemelum nobile 'plenum'. Nobelgåseblom.
20 cm, kvit, juni-august. (2)

Chelone obliqua ' Ieniemienie' Duehode
Ny lågtveksande kultivar a Chelone. Ca 40 cm høg. Planteavstand 50 cm. Vanleg jord. Sol - halvskugge. Rosa. Blomstring juli - september. (4)

Chelone obliqua. Duehode rosa.
60 cm rosa. August-september. Ein av dei aller beste staudar for hausten. Tåler godt vind og ver. (3)

Chiasthophyllum oppositifolium. Korssmørblad.
Gul 20cm, mai-juni. Fjellhage. (2)

Chrysanthemum 'Clara Curtis'.
Seintblomstrande staude. September-oktober. Lillarosa 60 cm. God til snitt. (3)

Cimicifuga ramosa 'Brunette'. Haustormedrue.
2m kvit. Blomstring september–oktober. Ein god sort med svært mørkt bladverk. kr 120,-

Clematis recta 'Purpurea' Stivklematis.
Sort av stivklematis med bronsefarga bladverk. Kvite duftande blomar i juli-august. Rund 1 m høg. Humusrik drenert jord i sol. Dette er ei staude som visnar ned om vinteren. Kan trenge oppstøtting. Kr 60,-

Convallaria majalis 'Flore Pleno' Fylt liljekonvall
Kultivar av liljekonvall med fylte blomar med duft i mai - juni. Ca 15 - 20 cm. Sol - skugge. Fin skogsbotnplante. Planteavstand ca 30 cm. (3)

Convallaria majalis. Liljekonvall.
Kvit 30 cm. Mai-juni. (3)

Coreopsis 'Full Moon'
Lys gul. 60 cm. Nyare sort av Creopsis med lang blomstringstid. For gode strøk. Solrik lun vekseplass i lett jord. (3)

Coreopsis verticillata 'Moonbeam' Kransvakkerøye
Kultivar med fin lys gulfarge. Lang blomstring, juli - september. For lett jord og sol. Rabatt, snitt. Ca 40 cm høg. Planteavstand ca 40 cm. (3)

Coreopsis verticillata 'Zagreb'. Solvakkerøye.
Verdifull riktblomstrande staude for ettersommar og haust. Gul. 30 cm. Sol. Snittblomst. Rabatt. Fin saman med Aster "Early Blue". (3)

Corydalis elata. Himmellerkespore.
50 cm, blå. (4)

Crocosmia 'Carmin Brilliant'. Værhane orange/gul.
Orange med gult senter. 50 cm. Juli-august. Snittblomst. Rabatt. (3)

Crocosmia 'Limpopo' Værhane
Nyare sort av værhane med aprikosfarga blomar i juli - august. For gode strøk. Drenert vekseplass i sol. Rundt 80 cm høg. (4)

Crocosmia 'Lucifer'. Værhane raudorange.
Raudorange 80cm. Fargesterk ettersommarstaude. Hardfør her. Fin saman med agapanhtus der denne er hardfør. (4)

Crocosmia 'Princess'. Værhane orange.
Orange. 70 cm. Snitt. Rabatt. Gamal kultivar som er hardfør her. (3)

Crocosmia masoniorum. Værhane spesiell.
Værhaneart der blomane vender oppover. Hardfør her. Orange 40 cm, blomstring i august - september. (2)

Crocosmia x crocosmiiflora. Værhane orangegul.
Den vanlegaste sorten. Fullt hardfør her og spreier seg lett. Orangegul, 50 cm, august-september. Snittblomst. (3)

Dianthus 'Atlungstad'. Hagefjørnellik.
20 cm, kvit, juni-juli. Fin til fjellhage og murkant. God duft. (3)

Dianthus deltoides 'Albus'. Engnellik.
20 cm, kvit, juni-juli. Nøysom plante for fjellhage. (2)

Dianthus deltoides 'Arctic Fire'. Engnellik.
Nøysom plante for fjellhage og skrinne plassar. 20 cm.Tofarga kvit/raud. juni - juli. (2)

Dianthus deltoides 'Nellii'. Engnellik.
Nøysam plante for solrik drenert vekseplass. Raude blomar i juni - juli. Ca 15 cm. (2)

Dianthus gratianopolitanus 'Purpurstjernen'. Pinsenellik.
Rosaraud, 20 cm, juni-juli. Fjellhage. Murkant. Drenert vekseplass i sol. (3)

Dicentra spectabilis. Løytnantshjerte.
70 cm, rosa/kvit, mai-juni. (4)

Dodecatheon meadia 'Rote Farben'. Gudeblom.
Raud. 30 cm. Mai-juni. (3)

Doronicum pardaliances Hjartegullkorg
Gul. 75 cm. Blomstring mai - juni. Sol - halvskugge. Vanleg jord. Rabatt , blomstereng. Planteavstand 40 cm. Hardfør. (2)

Dryas x suendermannii. Hybridreinrose.
15 cm, kvit, mai-juni. Vintergrøn, teppedannande. (4)

Epimedium rubrum. Bispelue.
20 cm, raud, april-mai. Dekorativt bladverk, botndekke. (4)

Erigeron 'Sommerneuschnee'. Bakkestjerne.
Kvit 70 cm, juni–juli. (2)

Erigeron glaucus. Bakkestjerne.
Blålilla, 20cm. Fjellhage. (2)

Eupatorium cannabinum 'Plenum' Hjortetrøst
Fylt variant av hjortetrøst. Lillarosa blomar i juli-oktober. For sol og vanleg jord. 150 cm. kr 60,-

Eupatorium rugosum 'Chocolate'. Hjortetrøst.
Kvit blomst, mørkt bladverk. August-oktober. God kontrastplante. (3)

Euphorbia amygdaloides var. robbiae Vortemelk
Vintergrøn art for gode strøk. Gulgrøne blomar om våren. Spreier seg med utløparar og dannar tette bestandar. Ca 45 cm høg. (4)

Euphorbia griffithii 'Fireglow'. Vortemelk.
Orange, 80cm, juli-august. Fin haustfarge , spreier seg lett. (3)

Euphorbia myrsinites Vortemelk
Sukkulentliknande art av vortemelk. Utoverliggande vintergrøne stenglar. Gule blomar i mai- juni. For veldrenert lun vekseplass i sol. 20 cm høg (4)

Euphorbia polycroma. Vårvortemelk.
40 cm, gul, mai-juni. Lang blomstringstid, fin haustfarge. (3)

Filipendula multijuga 'palmata nana'. Mjødurt rosa.
Rosa, 30 cm. Juli-august. Spesielt fint bladverk. (4)

Filipendula rubra 'Venusta'. Præriemjødurt.
Rosa, 175 cm, juli - september. Fin solitærplante. (3)

Fuchsia 'Mr Popple'.
Storblomstra fuchsia for gode plassar. Blomsterik. Raud 40 cm. Juli-oktober. (4)

Fuchsia magellanica 'Gracilis'.
Raud. 80 cm. Juli – oktober. Blomsterik. (4)

Fuchsia magellanica 'Riccartonii'.
Raud 70 cm. Juli-oktober. Kultivar med litt større blomar enn den vanlege magellanica. (3)

Galtonia viridiflora. Sommarhyasint.
Grønlege blomar, 40 cm. Juli-august. Løkplante for gode strøk. Sol og drenert vekseplass. (4)

Geraium himmalayense 'Derric Cook' Storkenebb
Den første kvitblomstra variant av Geranium himmalayense. Blomstring juni - juli. 30 cm. Sol- halvskugge. (4)

Geranium 'Alan Mayes' Storkenebb
Store blålilla blomar i mai - juni. Rundt 50 cm høg. Sol. (4)

Geranium 'Blue Cloud' Storkenebb
Storkenebbsort med lang blomstring frå juni til oktober. Lysblå blomar.50 cm høg. (4)

Geranium 'Dilys' Storkenebb.
God kultivar av storkenebb med lang blomstringstid og god dekkevne. Blomstring frå juli til frost. Lillarosa. Rundt 40 cm høg. Best blomstring i sol. (4)

Geranium 'Johnson's Blue'. Praktstorknebb.
40 cm. Blå. Mai-juni. Rabatt. (3)

Geranium 'Patricia'. Storkenebb.
Lilla, 90 cm, juni-september, lang blomstring. Botndekke, rabatt. (4)

Geranium 'Philippe Vapelle'. Storkenebb.
Blå 20 cm, juni-august. (3)

Geranium 'Samobor'. Brunstorkenebb.
60 cm, brunraud. Dekorative blad. (4)

Geranium 'Sirak'. Storkenebb.
Rosalilla store blomar i juni-september. 40 cm. Rabatt. (4)

Geranium cinereum 'Ballerina'. Balkanstorkenebb.
15 cm, lillarosa, juni-september. Fjellhage. (4)

Geranium cinereum subcaulescens. Silkestorkenebb.
15 cm, karminraud, juni-september. Fjellhage. (4)

Geranium clarkei 'Kashmir Purple'. Kashmirstorkenebb.
Lilla, 40 cm, juli-august. Botndekke, rabatt. (3)

Geranium clarkei 'Kashmir White'. Kashmirstorkenebb.
Rosa, 40 cm, juli-august. Botndekke, rabatt. (3)

Geranium dalmaticum. Dvergstorkenebb
Fin lågtveksande art for fjellhagen eller kant. Rosa blomar i juni - juli. Sol - halvskugge. (3)

Geranium maculatum 'Espresso'. Storkenebb.
Kultivar med med brunt bladverk som vert gult om hauste. Rosa bomar. Ca 40 cm. (3)

Geranium pratense 'Summer Skies' Engstorkenebb.
Kultivar av engstorkenebb med fylte lys lillablå blomar i juni - august. Ca 70 cm. Sol - halvskugge. Planteavstand ca 40 cm. kr 70,-

Geranium renardii. Kaukasusstorkenebb.
30 cm, kvit/lilla, juni-juli. Vakker haustfarge. (3)

Geranium sangineum 'Album'. Blodstorkenebb.
Kvit, 30 cm. Juni-august. (2)

Geranium sanguineum 'Album' Blodstorkenebb
Kvit variant av blodstorkenebb. 25 cm. Juni-september. For lett jord og sol. (3)

Geranium sanguineum var. striatum. Blodstorkenebb.
Rosa blomar med nervar. Lang blomstringstid,juni-september. 20 cm.Planteavstand ca 30 cm. For fjellhage eller solrik vekseplass i lett jord. (3)

Geranium sylvaticum 'Amy Doncaster'. Skogstorkenebb.
Flott kultivar med fin blåfarge og kvitt senter. Ca 70 cm. Blomstring mai - juni. Vanleg jord i sol - halvskugge. (4)

Geranium sylvaticum 'Mayflower' Storkenebb
Lillablå. 70 cm. mai - juli. (4)

Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'. Kantabstorkenebb
Kultivar med lys rosa - nesten kvite blomar i juni - juli. Fin haustfarge på blada. God dekkplante som høver nesten overalt. ca 25 cm høg. (2)

Geranium x oxonianum 'Thurstonianum'. Storkenebb.
Sort med spesiell blomsterform. Lillarosa. Ca 50 cm. Blomstring mai - juli. Bunndekke. Halvskugge - sol. (3)

Geum 'Banana Daiquiri' Humleblomst
Lysegule halvfylte blomar i juni-september. 40 cm. Sol-halvskugge i vanleg jord. (4)

Geum 'Beech House Apricot'. Humleblom.
Lys aprikos. 30cm. Mai-september. Lang blomstringstid. (3)

Geum 'Carlskær' Humleblom
Lettdyrka og fin humleblomhybrid. Orangegule blomar i juni-juli. 35 cm. Sol-halvskugge. Snittblomst. (3)

Geum 'Flames of Passion' Prakthumleblom.
Ny lengeblomstrande kultivar med raudorange blomar i juni-august. Rundt 40 cm høg. For vanleg jord i sol. Planteavstand 40 cm. (4)

Gillenia trifoliata. Trebladgillenia.
80 cm kvit. Luftig grasiøs og riktblomstrande. Juli-september. (4)

Gunnera magellanica. Magellangunnera.
God dekkplante for sol – halskugge.Ca 15 cm høg. Blomst ubetydeleg. (4)

Halimiocistus sahucii.
(4)

Helenium 'Baudirektor Linne' Solbrud.
Brunraude blomar og brunt senter. Rundt 1 m høg med blomstring i juli- august.For vanleg næringsrik jord i sol. (4)

Helenium 'Wyndley'. Solbrud.
Tidleg sort. Blomar er gule med brune sjatteringar. Blomstring august - september. Ca 60 cm høg. (3)

Helianthus decapetalus 'Loddon Gold' Gullsolvendel
Gule fylte blomar i august-oktober. Best i lett jord og sol. Rabatt, snitt og fin som bakgrunnsplante. kr 60,-

Hemerocallis 'Abstract Art'. Hybriddaglilje.
Gul/aprikosfarga. Ca 70 cm. Blomstring juli - august. (4)

Hemerocallis 'American Revolution' Hybriddaglilje.
Mørk raud. ca 80 cm. Blomstring juli-august. For vanleg jord som ikkje tørkar ut. Planteavstand ca 40 cm. (4)

Hemerocallis 'Apricot Beauty'. Fylt daglilje.
Orange 50 cm. Juni-juli. (4)

Hemerocallis 'Aten'. Daglilje.
Djupgul. 70 cm. August – september. (4)

Hemerocallis 'Autumn Red' Hybriddaglilje
Raud med gul stjerne. Ca 80 cm. Blomstring juli - august. For vanleg hagejord som ikkje tørkar ut. Sol - halvskugge. Planteavstand ca 50 cm. (4)

Hemerocallis 'Bertie Ferries' Hybriddaglilje.
Orangegul.70 cm. Blomstring juli- august. For jord som ikkje tørkar ut. Sol -halvskugge.Planteavstand ca 40 cm (4)

Hemerocallis 'Black Eyed Susan' Hybriddaglilje.
Gul med mørkt auge. Ca 75 cm. Blomstring juli-august. For jord som ikkje tørkar ut. Sol- halvskugge. Planteavstand ca 40 cm. (4)

Hemerocallis 'Campfire Embers' Hybriddaglilje
Laksorange. Ca 80 cm. Blomstring juli -august. For vanleg hagejord som ikkje tørkar ut. Planteavstand ca 50 cm. (4)

Hemerocallis 'Catherine Woodbery' Hybriddaglilje
Lys rosa. Juli - august. 75 cm. Sol - halvskugge i vanleg jord. (4)

Hemerocallis 'Chrimson pirate'. Hybriddaglilje.
70 cm, raud, juli-august. Rabatt. (4)

Hemerocallis 'Corky'. Daglilje.
Gul med brun ytterside. 60 cm. Juni - juli. Riktblomstrande. (4)

Hemerocallis 'Dominic' Hybriddaglilje
Mørk raud med gult svelg. Ca 80 cm høg. Blomstring i juli -august. For vanleg hagejord som ikkje tørkar ut. Sol - halvskugge. Planteavstand ca 50 cm. (4)

Hemerocallis 'Double River Wye'. Daglilje.
Lysegul fylt. Juli – august. 70 cm. (4)

Hemerocallis 'Golden Chimes'. Gul daglilje.
1m. Juli-august. Riktblomstrande. (4)

Hemerocallis 'Green Flutter' Hybriddaglilje.
Gul med gulgrønt svelg. 55 cm. Blomstring juli - august. Sol halvskugge i vanleg jord. (4)

Hemerocallis 'Holiday Delight' Hybriddaglilje.
Orangeraude blomar i juli - august. 70 cm. Sol - halvskugge i vanleg jord. (4)

Hemerocallis 'Linda'. Hybriddaglilje.
Kultivar med orangegul blom med mørkare stjerne i sentrum. Ca 50 cm. Juni - juli. (4)

Hemerocallis 'Pink Damask'. Hybriddaglilje.
70 cm. Rosa. Juli-august. Rabatt. (3)

Hemerocallis 'Red Rum' Hybriddaglilje.
Raude blomar i juli - august. Rundt 50 cm høg.Sol - halvskugge i vanleg jord. (4)

Hemerocallis 'Rocket City' Hybriddaglilje.
Orange blomar i juli - august. 70 cm. Sol - halvskugge i vanleg jord (4)

Hemerocallis 'Royalty' Hybriddaglilje
Orangerosa. Ca 80 cm høg. Blomstring i juli - august. For vanleg hagejord som ikkje tørkar ut. Sol - halvskugge. Planteavstand ca 50 cm. (4)

Hemerocallis 'Sammy Rusell'. Hybriddaglilje.
70 cm, raud, juli-august. (4)

Hemerocallis 'Stella d`Oro'. Hybriddaglilje.
Gullgul, 30 cm. Juni-september. (4)

Hemerocallis 'Valentine Hearts'. Hybriddaglilje.
Raud med gult svelg. Ca 70 cm høg. Blomstring juli - august. (4)

Hemerocallis fulva. Brun daglilje.
Brunraud. 80 cm. Juli – august. (4)

Hemerocallis lilioasphodelus. Gul daglilje.
80 cm, gul. Juni-juli. (3)

Heuchera 'Rachel'. Alunrot.
30 cm. Rosa. Juni – juli. Mørke dekorative blad. (3)

Hieracium aurantiacum. Raudsvæve.
Orangeraud 30 cm. Juli-august. Fargesterk plante for skrinne plassar. (3)

Hosta 'Birkwood Parkys Gold' Hybridbladlilje
Sort med gult bladverk og lilla blomar i juli - august. 45 cm høg. kr.- 55

Hosta 'Blue Cadet' Hybridbladlilje
Småvaksen bladlilje. Lavendelblå blomar i juli - august. Blågrøne blad. 35 cm. Planteavstand 40 cm. Best i jord som ikkje tørkar ut. Sol - skugge. Nøysam sort. (4)

Hosta 'Bridegroom' Hybridbladlilje
Grønblada sort, med spesielle vridde blad. Lys lilla blomar i juli-august. 45 cm. Sol-skugge. kr 60,-

Hosta 'Cherry Berry' Hybridbladlilje
Smale blad med kvitt senter og grøn kant. Rundt 40 cm høg. Lilla blomar i juli - august. Planteavstand 40 cm. kr.- 55

Hosta 'Chinese Sunrise'.
Gulgrøne blad, lilla 60 cm, juli-august. (4)

Hosta 'Devon Green'. Hybridbladlilje.
Lilla, 50 cm. Juli -august. Ein av dei beste grønblada sortar. (4)

Hosta 'First Frost' Hybridbladlilje
Hjarteforma blåndgrøne blad med kvit kant. Rundt 60 cm høg. Lilla blomar i juli - august. Planteavstand 50 cm. kr 55,-

Hosta 'Frances Williams'.
Kvit, 60 cm, juni-juli. Blålege blad med gul kant. (3)

Hosta 'Gold Standard'. Breibladlilje.
60 cm, lilla. Juli-august. Gulblada med grøn rand. (4)

Hosta 'Golden Tiara' Hybridbladlilje
Småvoksen bladliljesort. Ca 45 cm. Lilla blomar i juli - august. Lysegrøne blad med gul rand. Best på jamn fuktig jord i sol - skugge. Planteavstand 40 cm. God plante. (4)

Hosta 'Gypsy Rose' Hybridbladlilje
Fin sort med gult senter og grøn kant. Rundt 40 cm høg. Planteavstand 40 cm. Sol - skugge. kr 55,-

Hosta 'Herifu' Hybridbladlilje
Småvoksen bladliljesort. Lilla blomar i juli - august. 40 cm høg. Smale grøne blad med kvit kant. Best på jamn fuktig jord i sol - skugge. Planteavstand 40 cm. (4)

Hosta 'Krossa Regal'. Hybridbladlilje.
Flott kultivar med grågrønt bladverk. Lilla blomar i juli. Ca 75 cm. (4)

Hosta 'Lemon Lime' Hybridbladlilje
Småvokst hosta som vert rundt 25 cm høg. Gulgrønt bladverk. Store megngder lilla blomar i juli - august. Sol - skugge (4)

Hosta 'Liberty' Hybridbladlilje.
Sort med grøne blad med kremgul kant. Lys lilla blomar i juli-august. Halvskugge - skugge. 60 cm. kr 60-

Hosta 'Millennium' Hybiddaglilje
Kjempestor nyare sort av bladlilje. Rundt 1 m høg. Kvite blomar i juli-august. Grøne blad. kr 70,-

Hosta 'Night before Christmas' Hybridbladlilje.
Sort med grøne blad med kvitt senter. Lilla blomar i juli. Ca 65 cm høg. Best i halvskugge i næringsrik jord. Planteavstand ca 50 cm. Kr 60,-

Hosta 'Pauls Glory' Hybridbladlilje
Mellomstor hostasort. Gulmarmorert bladverk. Lys lilla blomar i juli - august. 60 cm høg. Planteavstand 50 cm. Sol - skugge i jamt fuktig jord. kr 55,-

Hosta 'Praying Hands' Hybridbladlilje
Hostasort med spesiell opprett veksemåte. Grøne blad med kvit kant. Lilla blomar i juli - august. 40 cm høg. Planteavstand 40 cm. Sol - skugge i jord som ikkje tørkar ut. kr 55,-

Hosta 'Regal Splendour'.
Kvitkanta blad. Lilla blomst i juli-august. 60cm. (4)

Hosta 'Shade Fanfare' Hybridbladlilje
Kraftigveksande sort. Grønt bladverk med kremgul kant. 75 cm . Lilla blomar i juli - august. Sol - skugge i jamn fuktig jord. kr 55,-

Hosta 'Snowflakes'.
Kvit, 50 cm. Småblada. Fin blomstring i juli-august. (4)

Hosta 'Stiletto' Hybridbladlilje
Lågtveksande hostasort. Lilla 30 cm. Juli - august. Smale blad med kvit kant.Sol - skugge i jamt fuktig jord. Planteavstand 40 cm. kr 55,-

Hosta 'Sun Power' Hybridbladlilje.
Kultivar med gult bladverk og lys lilla blomar i juli. Ca 70 cm. Planteavstand ca 40 cm. God kontrastplante for sol og skugge. Best på fuktig jord. (kr 60,-)

Hosta 'Wide Brim'. Bladlilje.
Fiolett, 50 cm. Juli-august. Grøne blad med kremgul kant. (4)

Hosta 'Yellow River' Hybridbladlilje
Kraftigveksande hostasort. Blad 75 cm blomst 100 cm. Nesten kvite blomar i juli - august. Grøne blad med gul kant. Sol - skugge i jamn fuktig jord. kr 55,-

Hosta fortunei 'Albopicta'. Breibladlilje.
60 cm, lys lilla, juli-august. Gulgrøn midt med grøn kant. (4)

Hosta fortunei 'Aureomarginata'. Breibladlilje.
70 cm. Lys lilla juli-august. Gulranda blad. (3)

Hosta fortunei 'Francee'. Breibladlilje.
60 cm, lilla, juli-august. Grøne blad med kvit kant. (4)

Hosta hybrid 'Patriot'. Bladlilje.
Lilla, 60 cm. Juli-august. Grøne blad med kvit rand. (4)

Hosta lancifolia. Bladlilje.
Lilla, 25 cm. Juli-august. Grøne blad. (3)

Hosta minor. Bladlilje.
20 cm, lillablå, juli-august. (3)

Hosta sieboldiana 'Elegans'.
Doggbladlilje. Lys lilla 60 cm. Juli-august. Blådogga blad. (4)

Hosta undulata 'Albomarginata'. Bølgebladlilje.
Lilla. 50 cm. Kvit bladkant. Juli- september. (4)

Hosta undulata 'Mediovariegata'. Bølgebladlilje.
Lys lilla. 40 cm. Grøn m.kvit midt. (4)

Hosta ventricosa. Breibladlilje.
Art med grøne blad og lilla blomar i juli - august. Bladverk ca 50 cm blomst ca 1m. (4)

Hosta ventricosa. Grønbladlilje.
60 cm lilla. Juni-august. Grøne blanke blad. (4)

Hosta Zounds Hybridbladlilje.
Kultivar med limefarga bladverk. ca 60 cm lilla. Juni - juli. (4)

Houttonia cordata 'Chameleon'.
Kvit, 30 cm. Dekorativt fleirfarga bladverk. (3)

Humulus lupulus. Humle.
Snøggtveksande hardfør klatreplante. 4 m. kr 70,-

Hylomecon japonica. Gullknopp.
Gul, 25 cm. Mai-juni. Underplanting. Visnar ned etter blomstring. (3)

Iberis sempervirens 'Weisser Zwerg'.
Kvit, 15 cm. Mai-juni. Kompakt snøsløfesort. (3)

Iris 'Margot Holmes'
Irissort med elegante blåfiolette blomar i juni - juli. Ca 50 cm. For både vanleg og fuktig jord. (4)

Iris laevigata 'Variegata'.
Blå. 40 cm. Juni-juli. Ein av dei finaste broketblada iris. For våte plassar. (4)

Iris pseudacorus 'Flore Pleno'. Sverdiris.
Gul, fylt 80 cm.Juni. (3)

Iris sibirca 'Alba'. Sibiriris.
Kvit, 80 cm. Juni-juli. (2)

Iris sibirica 'Ever Again'. Sibiriris.
Blå 80 cm, blomstring juni. (3)

Iris sibirica 'Flight of Butterflies' Sibiriris
Gamal sort med spraglete blomar blå/kvit. Blomstring juni-juli. 80 cm. Fuktig og solrik vekseplass. (4)

Iris sibirica 'Jewelled Crown' Sibiriris
Tofarga, lilla med gult senter. 80 cm. Blomstring juni-juli. Fuktig jord i sol. (4)

Iris sibirica 'Perrys Blue' Sibiriris.
Himmelblå. 100 cm. Juni - juli. For fuktige plassar. (3)

Iris sibirica 'Silver Edge' Sibiriris
Sort med blå blomar med kvit kant. Blomstring juni-juli. 90 cm. Sol - halvskugge. Fuktig jord. (4)

Iris sibirica 'Sparkeling Rose'. Sibiriris.
Rosalilla, 80 cm. Juni-juli. (3)

Iris versicolor 'Kermesina'
Irisart med lillaraude blomar i juni - juli. For fuktige plassar i sol - halvskugge. Ca 40 cm høg. Planteavstand ca 35 cm. (3)

Kalimeris incisa 'Alba'.
Kvit, 60 cm. Juni-september. Fin plante med lang blomstringstid. (3)

Kalimeris incisa 'Blue Star' Fjæraster
Staude med lang blomstringstid juni - oktober. Lyseblå astersliknande blomar. Rundt 60 cm høg. Sol. vanleg jord. Rabatt. (3)

Kirengeshoma palmata. Voksklokke.
Særmerka flott plante. Gul. 80cm. September-oktober. For kalkfri litt fuktig jord. Kr 60,-

Lamiastrum galeobdolon Gultvitann.
Gul, 20 cm. Mai - juni. Spesielt fint vintergrønt bladverk. (2)

Lamium galeobdolon 'Herman's Pride' Tvetann.
Nøysom plante med sølvmarmorerte blad, gule blomar i mai - juni.Ca 25 cm høg. Planteavstand 30 cm. Vanleg jord i sol - skugge. (2)

Lamium maculatum 'Golden Anniversary' Flekktvitann
Sort med gule og sølvmarmorerte blad. Blomar lillarosa mai - september. 20 cm. God som botndekke. Sol -halvskugge. Jamn fuktig jord. (3)

Leucanthemum 'Brightside' Kjempekrage
Kvit. 80 cm. juli - august. Sol - halvskugge i vanleg jord. Snitt. (3)

Lewisia 'Little Plum'. Levisia.
20 cm, rosa. Juni-juli. Fjellhage. (3)

Lewisia cotyledon. Kalifornialevisia.
25 cm, fargeblanding, juni-juli. Fjellhage. (3)

Liatris spicata 'Alba'. Søyleblom.
Kvit, 60 cm. August-september. (3)

Ligularia Przewalskii. Aksnøkketunge.
Gul 100 cm. juli-august. Fint flika bladverk. (4)

Ligularia stenocepala 'The Rocket'. Søylenøkketunge.
Gul, 150 cm. Juli-august. For dam bekk. Solitærplante. (4)

Lysimachia 'Autumn Snow'. Haustfredlaus.
Fin haustplante med kvite spir. Ca 60 cm. August - september. (4)

Lysimachia ciliata 'Firecraker'. Fredlaus.
Gul 70 cm .Juli-september. Mørkt brunt bladverk. (3)

Lysimachia nummularia 'Aurea' Krypfredlaus.
Sort av krypfredlaus med gult bladverk. Gule blomar i juni - august. Nøysom og hardfør. (2)

Lythrum salicaria 'Blush'. Kattehale.
Lys rosa, 70 cm, juni-juli. For fuktig og vanleg jord i sol - halvskugge. Planteavstand ca 40 cm. (3)

Lythrum salicaria 'Robert'.
Lillaraud, 70cm. Juni-juli. (2)

Lythrum virgatum 'Dropmore Purple' Prydkattehale.
Fiolettraud. Ca 90 cm. Blomstring juli -august. For vanleg og våt jord i sol eller halvskugge. Planteavstand ca 40 cm. (4)

Meconopsis betonicifolia. Blå valmuesøster.
Himmelblå 80 cm. Juli-september. kr 60,-

Meconopsis cambrica. Valmuesøster.
Orange 35 cm. Juli-august. Nøysom plante som spreier seg lett. (3)

Meconopsis quintuplinerva. Blåklokkevalmuesøster.
Lyseblå 35 cm. Juni-juli. Teppedannande. kr 55

Melittis melissophyllum albida.
Vakker staude som er altfor lite brukt. Kvit. 40 cm. Juni -juli. (3)

Mentha x gentilis 'Variegata'. Engmynte.
Lys lilla 40 cm. Juli- september. Fint gulbrokete bladverk. (2)

Meum athamanticum. Bjørnerot.
Gamal kulturplante. Vert tette tuer på rundt 40 cm med kvite blomar i juni - juli. Hardfør og nøysom staude. (3)

Monarda didyma 'Gardenwiev Scarlet'. Hestemynte
Raud 100 cm, juli–september. Sol-halvskugge. Snittblomst. (3)

Muehlenbeckia axillaris
Vintergrøn plante frå australasia. Ein plante for gode strøk. Dannar matter. Best på lun drenert vekseplass i sol. Fjellhage. Kan få kvite frukter om hausten. (4)

Nepeta x faassenii 'Blue Wonder' Kattemynte
Kompakt kattemyntekultivar med blå blomar og grågrønt bladverk. Rundt 40 cm høg. Blomstring juni - september. Drenert vekseplass i sol. Planteavstand 30 cm. (3)

Oenothera fruticosa. Nattlys.
Verdifull staude med lang blomstringstid. Gul. 50 cm. Juni - september. (2)

Omphalodes verna. Vårkjerminne.
Blå 15 cm. Blomstring mai. Fjellhage, botndekke. (2)

Origanum vulgaris 'Aureum'. Bergmynte.
Dekorativ gulblada sort med lillarosa blomar. 25 cm. God dekk og kontrastplante. Veldrenert vekseplass i halvskugge - sol. Juni - juli. (2)

Origanum vulgaris 'Compactum'. Bergmynte.
Dvergform av bergmynte. Lillarosa. 15 cm. Juli- august. Best på veldrenert vekseplass i sol. Krydderurt. (2)

Ornithogalum umbellatum. Fuglestjerne.
Kvit 15 cm. Mai-juni. Fin og villig. (2)

Oxalis acetosella var.rosea. Gaukesyre.
Rosa variant av gaukesyre. Rosa. Ca 15 cm. April - mai. Fin til underplanting i skugge. (4)

Pachysandra terminalis 'Variegata'. Vinterglans.
20 cm. Kvit. Vintergrøn. Prydverdi heile året. (4)

Paeonia veitchii.
Fin peonart med rosa enkle blomar. Mai juni. Ca 60 cm. for drenert vekseplass i sol. kr 80,-

Persicaria amplexicaulis 'speciosa'. Blodslirekne.
120 cm raud. Juli-september. Fuktig jord. kr 60,-

Persicaria bistorta 'Superba'. Ormerot.
Rosa 80 cm. Juli- august. Hardfør. (2)

Phlox 'Amethyst' Haustfloks
Lilla. 80 cm. Blomstring juli-august. God jord. Sol. (4)

Phlox 'Sweet Summer Fantazy' Haustfloks
Fin nyare kultivar av haustfloks. Lilla med stort kvitt senter. 80 cm. Juli-august. God jord. Sol. (4)

Phlox carolinea 'Magnificence'. Tjukkbladfloks.
80 cm lys blålilla. Juli-august. (3)

Phlox maculata 'Jorvas'. Sylinderfloks.
Rosa. 80 cm. Juli – september. Verdifull staude. (3)

Phlox maculata 'Omega'.
Kvit m.rosa auge. 75 cm. Juli-september. Verdifull staude. (3)

Phlox paniculata 'Blue Paradise'. Haustfloks.
Blå 60 cm. Juli-august. (3)

Phlox paniculata 'Brigadier' Haustfloks.
Orangeraud. 90 cm cm. Juli-august. For næringrik jor i sol-halvskugge. (3)

Phlox paniculata 'David'. Haustfloks
Kvit. Ca 80 cm. Blomstring august - september. (2)

Phlox paniculata 'Edintuin'. Haustfloks.
Lysrosa 80 cm. Juli-august. (3)

Phlox paniculata 'Franz Schubert'.
Lys lilla. 80 cm. Juli - august. (2)

Phlox paniculata 'Laura'. Haustfloks
Lilla med kvitt auge. Ca 80 cm. Blomstring august - september. (3)

Phlox paniculata 'Orange Perfection'.
Raudorange. 80 cm. Juli-september. (3)

Phlox paniculata 'Rosa Pastell'. Haustfloks.
Lys rosa. 80 cm. Juli – september. (2)

Phlox paniculata 'Starfire'. Haustfloks.
80 cm raud. Juli-september. (3)

Phlox paniculata kvit. Haustfloks.
Kvit. 90 cm. Gamal sort. (2)

Phlox stolinifera 'Alba' Krypfloks.
Floksart med krypande veksemåte. Kvite blomar i mai - juni. Rundt 20 cm høg. For fuktig humurik jord i skugge - halvskugge. Planteavstand ca 30 cm. (3)

Phygelius "Sensation". Kappfuksia.
Lillaraud 50 cm. Juli-september.Hardfør her. Kan og dyrkast i potter i kaldare klima. (3)

Phygelius 'Cherry Ripe' Kappfuksia
Nyare sort av kappfuksia med raude blomar i juli-august. 70 cm. For drenert jord på lun solrik vekseplass i gode strøk. (4)

Physalis alkekengi var. franchetii 'Gigantea' Japanske lykter
Lettdyrka staude som spreier seg utover. Kvite blomar i juni-juli. Etande frukter omslutta av orange hylster i august. 50 cm. Fin til tørking. Lite kravfull til jord. Sol- halvskugge. (3)

Physostegia virginiana 'Rosy Spire'. Virginialeddblomst.
Raudlilla 80 cm. August-september. (2)

Physostegia virginiana 'Schneekrone'. Virginialeddblomst.
Kvit 80 cm. August -september. (3)

Polemonium coeruleum var. album Fjellflokk
Kvit variant av fjellflokk. Ca 60 cm høg. Kvite blomar i juli - august. Hardfør plante. Best på næringsrik vekseplass i sol - halvskugge. (4)

Potentilla 'Gibson Scarlet'. Blodmure.
Raud. 40 cm. Juli – august. (4)

Potentilla megalantha. Mure.
Fin art av mure. Gul. Ca 25 cm. Blomstring juni - juli. For drenert vekseplass i sol. Fjellhage. (2)

Potentilla neumanniana. Vårmure
Fin mureart for fjellhage. Ca 10 cm. Blomstring mai - juni. Gul. (2)

Primula 'John Moe'. Hageprimula.
Gul 20 cm. April - mai. (3)

Primula 'Snøkvit'. Hageprimula.
Kvit 15 cm. April - mai. (3)

Primula 'Wanda'. Hageprimula.
Blålilla 15 cm. April-mai. (3)

Primula denticulata 'Alba' Kvit kuleprimula.
Verdifull tidlegblomstrande staude. Kvite blomar i april - mai. Ca 25 cm. For vanleg jord som ikkje tørkar ut. Sol - halvskugge. Planteavstand ca 30 cm. (3)

Primula denticulata 'Alba'. Kuleprimula.
Kvit 25 cm. April -mai. (3)

Primula florindae. Augustprimula.
Gul 40 cm. Juli-august. (2)

Primula pruhoniciana. Lys lilla. Edelprimula.
Verdifull tidlegblomstrande primula med lys lilla blomar i april - mai. For vanleg jord som ikkje tørkar ut. Sol - halvskugge. Planteavstand ca 25 cm. (3)

Primula rosea. Roseprimula.
Primulaart med skarp rosa farge. Blomstring i april - mai. 25 cm høg. For jamn fuktig jord i sol - halvskugge. Planteavstand ca 30 cm. (3)

Primula x pubescens. Aurikkel kremkvit.
Kremkvit 20 cm. Mai-juni. (3)

Primula x pubescens. Aurikkel raud.
Raud 20 cm. Mai-juni. (3)

Pulsatilla vulgaris 'Rubra'. Kubjølle.
Raud 20 cm. Mai-juni. (2)

Pulsatilla vulgaris. Kubjølle.
Blå 20 cm. Mai-juni. (2)

Persicaria affinis 'Darjeeling Red' Krypslirekne
Meir kompakt sort av slirekne. 25 cm. Lang blomstring juni - oktober. God dekkplante. Raud/rosa. Sol - halvskugge. (3)

Rodgersia podophylla. Koreabronseblad.
Kremkvit 100cm. Juni-august. Dekorativ bladplante. (4)

Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'. Praktsolhatt.
Gul 70 cm. September - oktober. En av dei beste hauststaudar. (3)

Rumex sanguineus. Syre.
Villeg plante med spesielle raudnerva blad.Ubetydelege blomar som først vert grøne , seinare raude. Ca 50 cm. (2)

Sanguisorba obtusa 'Alba' Buttaksblomst.
Buttaksblomst med kvite nikkande aks. Ca 50 cm høg. Blomstring i juni august. For vanleg eller helst litt fuktig jord i sol -halvskugge. Planteavstand ca 40 cm. (4)

Sanguisorba obtusa. Buttaksblomst.
70 cm. Rosa nikkande blomsteraks juni-august.For vanleg eller helst litt fuktig jord. Sol -halvskugge. (3)

Sanguisorba officinalis 'Lemon Splash' Blodtopp
Sort av blodtopp med gulmarmorert bladverk. Brunraude blomar i juli-august. 70 cm. Lettdyrka plante for jamn fuktig jord i sol-halvskugge. (4)

Santolina chamaecyparissus.
Gråleg bladverk 25 cm. Fin kontrastplante for fjellhagen. (3)

Saxifraga 'Southside Seedling'. Brudesildre.
Kvit m. flekkar. 25 cm. Juni-juli. Fjellhage. (3)

Saxifraga Arendsii 'Findling'.
Tett teppe. Kvit 15 cm. Mai - juni. (2)

Saxifraga fortunei. Sildre.
Kvit. 25 cm . Oktober – november. (2)

Saxifraga hostii. Brudesildre.
Kvit 40 cm .Juni-juli. (2)

Scabiosa columbiana nana. Dvergskabiosa.
Blå 25 cm. Juni-september. (2)

Sedum 'Carl'. Bergknapp.
Mørk rosa. 30 cm. August-september. (2)

Sedum 'Elsie's Gold' Bergknapp
Broketblada mutasjon av den kjende sorten 'Herbstfreude' Rosa blomar i august - oktober. Lett jord i sol. 45 cm. Kr 60,-

Sedum 'Herbstfeuer'. Oktoberbergknapp.
40 cm raudbrun. Oktober-november. (2)

Sedum 'Red Cauli'. Bergknapp.
Raud. Mørke blad. 30 cm. Juli - september. (3)

Sedum kamtscaticum 'Variegatum'. Gullbergknapp.
Brokete blad, gule blomar i juni - juli. Ca 15 cm. (2)

Sedum oreganum.
Gul 15 cm. Juni -juli. (1)

Sedum rupestre 'Angelina'. Broddbergknapp.
Kultivar med gulfarga vintergrønt bladverk. Gule blomar i juni - juli. Ca 15 cm. Fjellhage. God kontrastplante. (2)

Sedum spathulifolium 'Capa Blanco'.
Gul 10 cm. Juni-juli. (1)

Sedum spathulifolium 'Purpureum'.
Gul 10 cm. Juni-juli. (1)

Sedum spectabile 'Stardust'. Oktoberbergknapp.
Kultivar med kvite blomar i august - september. Lett jord i sol. Ca 40 cm. høg. (4)

Sempervivum 'Rubin'. Hybridtakløk.
Raude rosettar. Juni- juli. 10 cm. (1)

Sempervivum angustifolium. Takløk.
Raudbrun 10 cm. Juni-juli. (1)

Sempervivum arachnoideum. Kingeltakløk.
Raudrosa 6 cm. Juni-juli. (2)

Sempervivum calcareum. Takløk.
Purpurfarga bladspissar. Juni-juli. Fjellhage. (1)

Sempervivum tectorum. Vanleg takløk.
15 cm rosa. Juni-juli. (1)

Sempervivum x 'Splendens Perfecta'. Hybridtakløk.
10 cm rosa/grøn. Juni-juli. (1)

Sempervivum. Takløk.
Mange sortar frå 5 - 15 cm høge. Raud - rosa - purpur - grøn. (1)

Senecio nemorensis Lundsvineblom
Lite kjend og bruk staseleg staude. Gule blomar i skjermar i august-september. Vanleg jord i sol-halvskugge. 150 cm høg. (4)

Sildalcea 'Elsie Heugh'. Tvikattost.
Lys rose frynsete blomar. Vekseplass i sol og vanleg god jord. Ca 70 cm. Blomstring juli - august. (3)

Silene dioica 'Thelma Kay' Jonsokblom
Sort av jonsokblom med fylte rosa blomar og gulmarmorert bladverk. Hovedblomstring mai-juni med sporadisk blomstring utover. Vanleg jord i sol-halvskugge. 35 cm høg. (3)

Silene maritima 'Swan Lake' Strandsmelle.
Fylt sort av strandsmelle.Ca 15 cm høg. Krypande vekst. Blomstring juni - august. Planteavstand ca 35 cm. Best på drenert vekseplass i sol (4)

Smilacina racemosa.
Kvit 80 cm. Mai-juni. Fin plante for skugge og underplanting. (4)

Solidago flexicaulis 'Variegata'. Gullris.
Kultivar med lysegule blomar i juli - august. Brokete bladverk. Vanleg jord i sol. (3)

Thalictrum aquilegifolium 'Thundercloud' Akeleiefrøstjerne.
Kultivar med mørk lilla blomar i mai- juni 100 cm. Grasiøst bladverk. Rabatt,villflor. For vanleg jord i sol - halvskugge. Planteavstand ca 40 cm. (4)

Trifolium repens 'pentaphyllum'. Kløver.
Kvit 5 cm. Mørkt dekorativt bladverk. God dekkplante. (2)

Trollius x cultorum 'New Moon'.
Nyare sort med kremgule blomar i juni-juli. 50 cm. Sol - halvskugge. Fuktig jord. (4)

Tropaeolum spesiosum. Eldblomkarse.
300 cm raud. Klatreplante. kr 70,-.

Veronica austriacea ‘Knallblau’ Firtannveronica
Veronicakultivar med blå blomar i juli-august. 25 cm. Best i lett jord og sol. (3)

Veronica gentanoides 'Variegata'. Kosakkveronika.
Lyseblå 30 cm. Juni-juli. (2)

Viola cornuta 'Anne Lena'. Hagefiol.
Gul 15 cm. Mai-september. (3)

Viola cornuta 'Belmont Blue'. Hagefiol.
Ein av dei beste fiolsortar.Friske plantar, lang blomstring og god overvintring. Blomstringstid mai-september. Ca 25 cm høg.Lys blå. For vanleg jord i sol -halvskugge. Planteavstand ca 30 cm. (4)

Viola cornuta 'Ragnhild'. Hagefiol.
Blå 20 cm. Mai-september.Ein av dei beste fiolsortar. TILBOD 3 stk kr. 100,- (3)

Waldsteinia ternata. Sibirmuregull.
Skuggetålande botndekkeplante. Vintergrøn. 20 cm. Gul. Mai - juni. Best blomstring i sol. (3)


-----------------------------------